:///Pex Push To Connect Fittings | TM-370
Pex Push To Connect Fittings | TM-370 2019-02-07T04:26:30+00:00

Pex Push To Connect Fittings

  • Material: Brass(HPb 58-3A)or DZR Brass(CW 602N)or CW617N Brass
  • Using range: pex pipes, pex-al-pex pipes, Copper tube

TM-370001

TM-370002

TM-370003

TM-370004

TM-370005

TM-370006

TM-370007

TM-370008

TM-370009

TM-370010

TM-370011

TM-370012

TM-370013

TM-370014

TM-370015

TM-370016

TM-370017

TM-370018

TM-370019

TM-370020

TM-370021

TM-370022

TM-370023

TM-370024

TM-370025

TM-370026

TM-370027

TM-370028

TM-370029

TM-370030

TM-370031

TM-370032

TM-370033

TM-370034

TM-370035

TM-370036

TM-370037

TM-370038

TM-370039

TM-370040